1

Mimo że święty Józef nie był prawdziwym ojcem Jezusa, doskonale wywiązywał się z roli Jego ziemskiego opiekuna. Nieprzypadkowo ten wielki święty został patronem ojców, którzy każdego dnia mogą brać z niego przykład. Modlitwa ojca do świętego Józefa może być doskonała dla wszystkich mężczyzn, którzy chcą jak najlepiej spełnić swoje powołanie do bycia tatą.

Modlitwa ojca do świętego Józefa

Święty Józefie, mniemany Ojcze Zbawiciela Ty wiernie wypełniłeś wolę Stwórcy i Miłośnika człowieka, „od którego bierze początek wszelkie ojcostwo na ziemi”. Naucz mnie spoglądać Twoimi oczami na dar rodzicielskiego powołania i mojego miejsca w rodzinie, abym zawsze i z radością przyjmował poczęte życie jako szczególny dar. Amen.

Źródło: swietyjozef.kalisz.pl

Więcej modlitw za wstawiennictwem świętego Józefa znajdziesz w zakładce „modlitwy”.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *