Święty Józef to doskonały patron dla każdego mężczyzny. Będąc opiekunem Syna Bożego i oblubieńcem Maryi, dawał im wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Modlitwa mężczyzny do świętego Józefa może dać każdemu mężczyźnie siłę do przezwyciężania trudów codziennego dnia. Warto naśladować opiekuna Świętej Rodziny i prosić go o wstawiennictwo przed Bogiem.

Modlitwa mężczyzny do świętego Józefa

Święty Józefie, weź mnie pod Twoją opiekę, abym jak Ty stał się mocny w wierze, czysty, mężny, wytrwały w przeciwnościach, dający oparcie słabszym. Módl się za mną, abym co dnia opowiadał się za Chrystusem, żyjąc sprawiedliwie, pracując w uczciwości, kochając tych, których On mi dał. Amen.

Źródło: deon.pl

Więcej modlitw za wstawiennictwem świętego Józefa znajdziesz w zakładce „modlitwy”.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *