1

Warto obrać sobie za patrona i każdego dnia naśladować świętego Józefa, opiekuna Syna Bożego i oblubieńca Maryi, który nigdy ich nie zawiódł. Jeżeli chcemy, tak jak on, być podobni do Boga, modlitwa ku czci świętego Józefa może nam w tym bardzo pomóc.

Modlitwa ku czci świętego Józefa

Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy i doskonały, przeczysty Oblubieńcze Maryi, przybrany Ojcze Jezusa, i Opiekunie Świętej Rodziny! Ty jesteś Patronem pracujących i Patronem dobrej śmierci. Pełen poświęcenia, wielkoduszności, bezinteresowny i szlachetny. My nie jesteśmy podobni do Ciebie, popełniamy wciąż wiele zła i w porównaniu z Tobą jesteśmy słabi. Chwiejność nasza sprawia, że sami sobie nie możemy ufać.

Pragniemy jednak być dobrymi, prawymi i szlachetnymi. I w tym zechciej nam pomóc! Chrystus Cię wysłucha. W ramach ziemskiego życia wzrastał pod Twoim okiem w Nazarecie w łasce u Boga i u ludzi i był Ci posłuszny. Tyś Go obronił przed mieczem Heroda.

Proś Jezusa, by nam przebaczył wszystkie nasze winy, by dał nam łaskę miłowania bliźnich, jak Ty ich kochałeś. Chcemy ich darzyć nie tylko życzliwym słowem i modlitwą, lecz także usilną pracą dla ich dobra, sprawiedliwą oceną ich starań i pracy, niesieniem pomocy i otuchy, pociechy stwarzaniem im bardziej ludzkich warunków życia, tak jak Ty troszczyłeś się o to dla Boga – Człowieka.

Zapewnij nam błogosławieństwo nieba na ostatnią chwilę, a na każdy dzień ziemskiego życia proś Jezusa o chleb powszedni dla nas, o zdolność przebóstwienia wszystkiego, co nie jest grzechem. Amen.

Źródło: swietyjozef.kalisz.pl

Więcej modlitw za wstawiennictwem świętego Józefa znajdziesz w zakładce „modlitwy”.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *