1

Papież Franciszek znany jest ze swej szczególnej czci do świętego Józefa i nie raz mówił o nim podczas audiencji lub innych okazji. W grudniu 2020 roku opublikowany został list „Patris corde” napisany przez Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła. Modlitwa Franciszka do świętego Józefa to kolejny przykład jego wyjątkowego kultu do opiekuna Syna Bożego.

Modlitwa Franciszka do świętego Józefa

Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności.

Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie.

Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen.

Źródło: swietyjozef.kalisz.pl

Więcej modlitw za wstawiennictwem świętego Józefa znajdziesz w zakładce „modlitwy”.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *