Napisana przez papieża Piusa X modlitwa o uświęcenie pracy może być bardzo pomocna w codziennych zmaganiach zawodowych. Święty Józef, opiekun Świętej Rodziny jak nikt rozumiał, czym jest ciężka praca i jak wiele siły potrzeba, aby każdego dnia sumiennie ją wykonywać.

Modlitwa o uświęcenie pracy

Chwalebny święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, abym pracował w duchu pokuty, dla zadośćuczynienia za swoje liczne grzechy; bym pracował sumiennie, wyżej ceniąc poczucie obowiązku, niż swoje upodobania; abym pracował z weselem i wdzięcznością, poczytując sobie za chlubę używanie i rozwijanie przez pracę darów otrzymanych od Boga; abym w pracy zachował porządek, spokój, umiar i cierpliwość, nie poddając się znudzeniu i trudnościom, abym pracował przede wszystkim z czystą intencją i z zapomnieniem o sobie, mając zawsze przed oczyma śmierć i rachunek, jaki muszę złożyć ze straconego czasu, ze zmarnowanych darów, z opuszczenia okazji do czynienia dobra i z próżnego upodobania w powodzeniu, tak szkodliwego w Bożej sprawie. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twoje podobieństwo, Patriarcho Józefie! Niech to będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

Źródło: swietyjozef.kalisz.pl

Więcej modlitw za wstawiennictwem świętego Józefa znajdziesz w zakładce „modlitwy”.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *